Echipa Televol

Gherghe Robert

Director General

gherghe-robert
telefon director general Gherghe Robert0722676600
email director general Gherghe RobertContact

facebook Gherghe Robert twitter Gherghe Robert gplus

Suruba Bogdan

Director Marketing

nofoto
telefon marketing tehnic Suruba Bogdan0770366834
email director marketing Suruba BogdanContact

facebook Suruba Bogdan twitter Suruba Bogdan gplus

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

 

Emanuel Botnariu

Presedinte

emanuel-botnariu

Valentina Parvulescu

Membru

nofoto

Georgeta Moise

Membru

nofoto